Kurs vi holder

Utløses i samarbeid eller bestilles til plandager for
personalet ved skolene vi bistår

Hvordan skape et trygt skolemiljø i praksis?
● For skole / lærere
● For foresatte

Å sikre gode samspill/Hvordan snu et negativt samspill?
Perspektiver på mobbing
Inkluderende klasseledelse?
Skolefravær
God Start!
Sosial kompetanse
Om alternative læringsarenaer
Aggresjon
Relasjonelle standarder
Tilpassa opplæring
Skole-hjemsamarbeid

Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt