Om Dagskolen i Trondheim

Å bistå nærskole, elevene og deres foresatte med å skape en god og varig opplæringssituasjon, der det er bekymring knyttet til elevers skolefungering, med utgangspunkt i utfordrende atferd og samspillvansker.

Dagskolen skal først og fremst gi bistand til skoler, der skolen over tid har opplevd at de kommer til kort for å få en endring i atferd, samspill og skolefungering.

Overordna mål er tilhørighet og tilpasset opplæring.

Dagskolen skal gjennom kartlegging og veiledning gjøre skolene bedre i stand til å tilrettelegge for beder skolefungering, økt skolemotivasjon og at uønska atferd reduseres.

Det er kun rektorene som kan bestille bistand fra Dagskolen – og all bestilling går til Dagskolens utadrettede del – Skoleteamet.

  • –  Bør drøftes i fagteam o.l.
  • –  Mer beskrivelse utarbeides.