Samarbeidspartnere

Dagskolen- og Skoleteamets samarbeidspartnere: 

 • BUP – samarbeid om elever 
 • NTNU – forelesninger på psykologistudiet og lektorutdanninga, samt hjelp opp mot masterstudenter/masterstudenter 
 • NTNU Lærerutdanning – vi tar imot praksisstudenter og bidrar med forelesninger for lærerstudenter 
 • Kulturenheten – samarbeid om E-sport-rom, utlån av lokaler i HM5, fritidsklubb på kveldstid 
 • Politiet – vi tar imot praksisstudenter 
 • Mobbeombudet – samarbeid i enkeltsaker, felles fagdager mobbeombud/Skoleteam 
 • Fagenheten – samarbeid i enkeltsaker, felles blikk på klagesaker (kap 9A) 
 • PPT – utvida samarbeid/samarbeid i enkeltsaker 
 • Barnevern – samarbeid i enkeltsaker 
 • Familietiltak – samarbeid i enkeltsaker 
 • BUP Lianvatnet skole – felles fagdager/kompetanseutvikling 
 • Uteseksjonen – samarbeid om elever, felles møter for å utveksle informasjon om utfordringer i ungdomsmiljø 
 • LINK – samarbeid om elever og familier