Heltid og deltid

Alle henvendelser om bistand fra Dagskolen rettes til Skoleteamet. Det er rektorene
ved skolene i Trondheim som ber om bistand i form av veiledning fra Skoleteamet, og
bruk av ulike tiltak som Dagskolen disponerer. Medlemmer fra Skoleteamet kommer til
hjemmeskolen for et avklaringsmøte med skolens ledelse. Alle henvendelser rundt enkeltelever krever samtykke fra foresatte.
PPT ved bydelskontorene kan også invitere Skoleteamet inn i en prosess ved en
skole.
I noen av sakene blir det aktuelt å tilby et elevtiltak i regi av Dagskolen. Heltidstiltak
gis pt. ved avdelingen i Håkon Magnussons gate 5. Deltidstiltak gis pt. ved avdelinger Lade Verksted
(Håkon Magnussonsgate 5) og Ladeskogen (Leiv Erikssons vei 40-42).