Slider

DAGSKOLEN - som natt og dag

«Dagskolen skal bistå nærskole, elevene og deres foresatte med å skape en god og varig opplæringssituasjon, der det er bekymring knyttet til elevers skolefungering, med utgangspunkt i utfordrende atferd og samspillsvansker.»

Dagskolen

Besøksadresse: 
Håkon Magnussons gate 5
7041 Trondheim

Telefon: 72 54 47 40

Rektor: Morten Værness
morten.varness@trondheim.kommune.no