Slider

DAGSKOLEN - som natt og dag

«Dagskolen skal bistå nærskole, elevene og deres foresatte med å skape en god og varig opplæringssituasjon, der det er bekymring knyttet til elevers skolefungering, med utgangspunkt i utfordrende atferd og samspillsvansker.»

Dagskolen

Besøksadresse: 
Håkon Magnussons gate 5
7041 Trondheim

Telefon: 94172054

Rektor: Morten Værness
Telefon: 95195818
morten.varness@ou.trondheim.kommune.no

File:Facebook f logo (2021).svg - Wikipedia/Dagskolen     File:Instagram logo 2016.svg - Wikipedia/Dagskolen50