Dagskolen

Om Dagskolen

«Som natt og dag»

Dagskolen skal bistå nærskole, elevene og deres foresatte med å skape en god og varig opplæringssituasjon, der det er bekymring knyttet til elevers skolefungering, med utgangspunkt i utfordrende atferd og samspillsvansker. Det tilbys råd og veiledning, kurs, samt alternative undervisningsarenaer for å sikre elever og grupper med elever mestring og tilhørighet.